УМЕТНИЧКА КОЛОНИЈА "БАКАР"  
Четврта вајарска радионица ФБЦ" Мајданпек, 1998.

Домаћин колоније: Фабрика бакрних цеви Мајданпек * Селектор: Драгослав Крнајски * Каталог уредили и опремили: Драгослав Крнајски и учесници колоније * Компјутерска припрема: Паун Ес Дурлић и Радојица Ђурић * Фотографије:  Драгослав Крнајски * Предговор: Драгослав Крнајски * Штампа: Inpress Београд * Колонију помогли: RSGV - Нови Сад, Vemus autocommerce - Београд, Đurđeva trans - Горњи Милановац, Central - H Мајданпек, Foto KVIK - Београд.


Драгослав Крнајски

КОМУНИКАЦИЈА  КРОЗ  РИТУАЛ  СТВАРАЊА

Основана као део Борске колоније, Радионица у Мајданпеку је од почетка носила специфична обележја која су произилазила из материјала који је уметницима понуђен за рад. Бакарне цеви су основни производ фабрике које сада постају нови скулпторски материјал. Услови које овај материјал намеће су блиски духу савременог ликовног израза и битно одређују и избор уметника који ће бити укључени у радионицу. Материјалкоји се користи за извођење радова визуелно је обележје индустријског процеса, а и садржај је свих скулптура које овде настају.

Ова релативно млада ликовна колонија настаје у складу са специфичним развојем наше савремене уметности која је нарочито у скулптури доживела пуну експанзију у последњој деценији и тиме отворила могућности оваквих промишљања.

Креативни повод за настајање колоније налази се у потреби за успостављањем односа између средине и високог технолошког процеса који је у ту средину смештен. Продукт технолошко-хируршког захвата у средини која је изразито обележена традицијом и самосвојношћу је комуникациони јаз. Визионарски је подухват, начин, да се нарушени однос реактивира тако што ће се премошћење учинити преко уметности. Најсуптилнији могући облик успостављања односа СРЕДИНЕ спрем технолошког чуда је путем посредничке улоге уметничког дела као комуникационог линка. Уметничким делима као продуктима ритуалног процеса у који су укључени локални становници, мења се и ублажује првобитни драстични захват. Све ово се остварује уз помоћ магијских стручњака, што уметници који су радионицу прошли, свакако јесу.

Овогодишњи сазив чинили су: Божидар Бабић, Јасминка Бркановић, Душан Петровић и Јулијана Протић. Особеност настале продукције изражена је префињеним сензибилитетом учесника за материјал, допуњена личним рукописом у обради сваког уметника посебно.

Флорална обележја присутна у готово свим радовима Душана Петровића наметнула су обраду бакарних цеви по законитостима биљног света.

Карактеристичан приступ Јасминке Бркановић базиран је на њеном досадашњем раду са обојеним металима. Цеви су сада основа са којом и по којој она води тактилни запис.

Визуелни утисак који је уочљив у радовима Јулијане Протић се надовезује на приступе предходно два учесника с тим што аутор упућује на називе при сагледавању дела.

Ликовни говор Божидара Бабића је препознатљив у радовима које је направио и које ствара последње две године. Помак је уочљив у раду који представља кулминацију челичних елемената при грађењу форме и код кога је изражена бруталност материјала.

После четири године, могу се сумирати резултати рада ликовне радионице и они су такви да Фабрику Бакарних Цеви у Мајданпеку сврставају међу пет значајних пунктова у Југославији а тиме и карти Европе на којима се континуирано ствара савремена скулптура.

Одржавање и неговање вредности која је остварена до сада, мора се у будућности вршити путем прецизне анализе резултата и услова у којима се овај занимљиви РИТУАЛ реализује, са свешћу о вишеструкој користи за све који су у њега укључени.
        


I Radionica:

 KBogdanovic*Donkov*Vulekovic*Cvorovic*Graovac*DBogdanovic*Cepenjor*Rajcevic

II Radionica:
Rajcevic*Krstevska*BPetrovic*Pantelic*Pejcic*Krnajski
III Radionica
Krnajski*Momirov*Babic
IV Radionica:
Babic*Brkanovic*DPetrovic*Protic

*Home kolonija*Home galerija*Home site*Knjiga utisaka
.