Domaćin Vajarske radionice
FABRIKA BAKARNIH CEVI
MAJDANPEK

http://www.fbc-m.comDOBRI I OZBILJNI DOMACINI
Od samog početka rada Kolonije, Fabrika bakarnih cevi u Majdanpeku pokazala se kao izuzetan domaćin umetnicima. Specifičan rad u pogonima nije mogao da se zamisli bez nesebične pomoći velikog broja radnika, od varioca do inženjera. Na njihovom čelu stajali su Mirko Petrović, generalni direktor (desno) i njegov pomoćnik Slobodan Filipović (levo), predsednik Organizacionog odbora i duša Radionice. 

IZ PROIZVODNOG ASORTIMANA FABRIKE

Bakarne cevi

Za proizvodnju bakarnih cevi koristi se dezoksidisani visokofosforni bakar, oznake DVP1-Cu, prema JUS C.D1.002, sa garantovanim sadržajem bakra 99,90% min. i sadržajem fosfora od 0,015-0,045%. U skladu sa proizvodnim program,om fabrike, bakarne cevi se izrađuju u dimenzijama spoljašnjeg prečnika ф 5-76 mm i debljine zida od 0,35 do 2,5 mm, u kvalitetu meko, polutvrdo, tvrdo i ekstra tvrdo stanje.

Bakarni cevni priključci - fitinzi

Fitinzi
se koriste za kapilarno povezivanje cevi u instalacijama u industriji i građevinarstvu za razvod sanitarne hladne vode, grejanja, gasa, tehničkih gasova, medicinskih gasova, komprimovanog vazduha i drugih energofluida. Bakarni fitinzi izrađuju se od bešavno vučenih bakarnih cevi. 

 


I Radionica:

 KBogdanovic*Donkov*Vulekovic*Cvorovic*Graovac*DBogdanovic*Cepenjor*Rajcevic

II Radionica:
Rajcevic*Krstevska*BPetrovic*Pantelic*Pejcic*Krnajski
III Radionica
Krnajski*Momirov*Babic
IV Radionica:
Babic*Brkanovic*BPetrovic*Protic

*Home kolonija*Home galerija*Home site*Knjiga utisaka
.