I UMETNIČKA RADIONICA FBC MAJDANPEK
1995. GODINE

Balša Rajčević 
akad
emski vajar

Rodjen 1941. u Beogradu. Završio je vajarski odsek Akademije za primenjenu umetnost u Beogradu 1965. godine i istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. 
Adresa: Nebojšina 20, 11000 Beograd
Telefon: 011/431-167 

[14] Metamorfoze I-IV, savijanje, izvlačenje i varenje u bakru, 
dimenzije 120 x 75 cm  

[15] Diptih, skulptura u prostoru, 180 x 115 x 45 cm * Postavljeno u parku Fabrike bakarnih cevi Majdanpek.

II VAJARSKA RADIONICA FBC MAJDANPEK
1996. GODINE

[16] Prodor I, kombinovana tehnika: bakarne cevi, čelični lim, 350 x 290 cm * Postavljeno u parku Fabrike Majdanpek.

[18] Stub - vertikala, komb. tehnika: bakarne cevi, čelični lim, 750 x 25 cm * Postavljeno u parku Fabrike Majdanpek.


I Radionica:

 KBogdanovic*Donkov*Vulekovic*Cvorovic*Graovac*DBogdanovic*Cepenjor*Rajcevic

II Radionica:
Rajcevic*Krstevska*BPetrovic*Pantelic*Pejcic*Krnajski
III Radionica
Krnajski*Momirov*Babic
IV Radionica:
Babic*Brkanovic*DPetrovic*Protic

*Home kolonija*Home galerija*Home site*Knjiga utisaka
.