>
 
 
 
DOKUMENTARISTIKA JE OSNOVNI VID MUZEOLOŠKE ZAŠTITE
I PREDSTAVLJA SKUP NAJVAŽNIJIH PODATAKA O PREDMETU NA OSNOVU KOJIH SE ON UPISUJE U REGISTAR POKRETNIH KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE SRBIJE. GOTOVO SVE FAZE OBRADE SU U MAJDANPEČKOM MUZEJUAUTOMATIZOVANE, I VRŠE SE NA ORIGINALNIM SOFTVERSKIM APLIKACIJAMA KOJE SU RAZVIJENE U SAMOM MUZEJU.
 

Izbor iz fototeke dokumentarne službe Muzeja u Majdanpeku

 
Home |  O Muzeju * Dokumentaristika  |  Osnivačka akta |  Teritorija * Karta naselja |  Arheologija * Arheoleoška karta * Arheometalurgija  |  Numizmatika |  Istorija |  Istorija umetnosti |  Etnologija * Etnička karta * Obredni hleb * Rajske sveće  |  Fotografije |  Publikacije |  Postavka |  Knjiga utisaka |  Admin |  Kontakt |  Muzeji Srbije |  Pretraga |  Mapa sajta |