FOND ORIGINALNIH DOKUMENATA O HERMANU GERINGU
vlasniku rudnika u Rudnoj Glavi u toku II sv. rata
Fond preuzet zauzimanjem spoljnog saradnika  Zorana Bačilovića a dokumente je službeno predao Muzeju predsednik Suda u Majdanpeku Sretko Ćirić, u čijoj su kasi otkriveni  
O Hermanu Geringu na Wikipediji
 
GALERIJA FONDA
Set dokumenata o Hermanu Geringu