Izbor iz fototeke numizmatičke zbirke
Novčiće sakupio na lokalitetu Kljanc u blizini Novog Groblja kod Majdanpeka
saradnik Muzeja, arheolog amater Mihajlo Kobau.
Zbirku formirao i obradio: Predrag Durlić-Vujić, aps. arheologije.
Mentor: Dragan Jacanoviić 

Zbirka publikovana u radu:
Мира Ружић, "Случајни налази касноантичког периода са локалитета Кљанц-Мајданпек",
Гласник САД, 10, Београд 1995, 139-150

 
Home |  O Muzeju * Dokumentaristika  |  Osnivačka akta |  Teritorija * Karta naselja |  Arheologija * Arheoleoška karta * Arheometalurgija  |  Numizmatika |  Istorija |  Istorija umetnosti |  Etnologija * Etnička karta * Obredni hleb * Rajske sveće  |  Fotografije |  Publikacije |  Postavka |  Knjiga utisaka |  Admin |  Kontakt |  Muzeji Srbije |  Pretraga |  Mapa sajta |