O MUZEJU

Adresa:
MUZEJ U MAJDANPEKU
Svetog Save 41
19250 MAJDANPEK
SRBIJA
Tel +381 (0)30 583459
Facebook

 • MISIJA
  • istraživanje, obrada, čuvanje i prezentacija materijalnih, duhovnih i prirodnih dobara sa područja Porečke Reke, Gornjeg Peka i susednih oblasti, s posebnom pažnjom prema arheometalurgiji i tradicionalnoj kulturi Vlaha
 • KONCEPCIJA
 • CILJEVI
  • obezbeđenje kulturnog identiteta opštine Majdanpek kao Kolevke drevne Evrope i evropskog Zavičaja metalana čijem su se tlu sačuvali najarhaičniji običaji i verovanja za koje zna savremeni svet
 • AKTIVNOSTI
 • STRATEGIJA
 • PROFIL
  • nastao 1998. godine osamostaljenjem Odeljenja Muzeja rudarstva i metalurgije iz Bora, koje je u Majdanpeku otvoreno 1984. godine
  • počeo sa radom 1. januara 1999. godine
  • osnovan je Odlukom Skpštine opštine Majdanpek broj 06-12/8 od 09.07.1998. godine
  • upisan u registar Privrednog suda u Zaječaru 27.11.1998. godine, Rešenjem tog Suda broj Fi-782/98.
  • troje zaposlenih, dvoje sa VSS, i jedan apsolvent
  • dva stalna spoljna saradnika sa VSS
  • finansira se iz Budžeta SO Majdanpek i iz donacija
 • ZBIRKE
 • FONDOVI
  • Rudnik bakra Majdanpek priznanja, nagrade plakete): 60 jedinica
  • Foto-klub Majdanpek sa Informativnom službom RBM: 3000
  • Rudnik magnetita Rudna Glava: 2500
  • miscellanea (crkve, škole, naselja): 500 akata (1100 listova)
  • kopije dokumenata iz drugih muzeja i arhiva: 1800
  • rodoslovi Gornjeg Poreča, Majdanpeka i Gornjeg Peka, ispisi iz crkvenih i matičnih knjiga i slično: 2200 jedinica
 • REGISTAR
  • ukupno jedinica u zbirkama, studijskim zbirkama i fondovima: ~10400
  • inventarisano predmeta: 986
 • STRUČNA BIBLIOTEKA:
  • 3124 bibliografskih jedinica
 • TERENSKA DOKUMENTACIJA:

  • 127 fascikli
  • 8 svezaka terenskih dnevnika od po 200 strana
 • Medijateka

  • dokumentacija sa terenskih istraživanja i rekognosciranja:
   • 630 negativ filmova sa 22000 snimaka
   • preko 30 000 digitalnih fotografija
   • 18 video kaseta
   • 50 magnetofonskih traka
   • 20 audio aseta
   • dva nagrađena etno-filma
PERSONAL

Aleksandar Repedžić
Diplomac na odeljenju za etnol. i antr. FF u Beogradu

VD direktor

Rodjen u Majdanpeku 1984. godine. Diplomac na odeljenju etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Borivoje Krčmarević

diplomirani rudarski inženjer
kustos prirodnjak

Rodjen u Boru (1966).  Diplomirao na Rudarsko-metalurškom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici.
E-mail: borakrcmar@gmail.com  

Snežana Jevtić

diplomirani ekonomista iz oblasti menadžmenta
kustos dokumentalista

SPOLJNI SARADNICI

Paun Es Durlić 
Dipl. etnolog i likovni pedagog, kustos muzeja u penziji 
Spoljni stručni saradnik - kustos etnolog i web adm.

Završio Učiteljsku školu u Negotinu i VPŠ (grupa likovno) u Beogradu, gde je kasnije završio i etnologiju na FF-u.
 *
Više ...

Dragan Jacanović
diplomirani arheolog
Spoljni stručni saradnik - kustos arheološke zbirke 

Kustos Narodnog muzeja u Požarevcu.