Postavka

STALNA POSTAVKA: 
U ZAVIČAJU METALA 
RUDARSTVO KROZ VEKOVE U MAJDANPEKU I OKOLINI
* KONCEPCIJA, autor: P. Durlić *

I. GEOLOŠKI PERIOD

* karte i odabrani primerci ruda i minerala

II. ENEOLIT (V milenijum pre nove ere)

* počeci evropskog rudarstva i metalurgije
* lokaliteti Rudna Glava, Bubanj, Pustinac, Praurija, Kameni Rog

III. BRONZANO DOBA (II milenijum p.n.e)

* nalazi za lokaliteta Kraku Luški 

IV. ANTIČKI PERIOD (VIII vek p.n.e. - IV vek n.e.)

* lok. Kraku lu Jordan, Kaluđerica, Kljanc, Četaće, Pustinac, Majdanpek 

V. VIZANTIJSKI PERIOD

* lokaliteti na području Donjeg Poreča

VI. SASKI PERIOD (XIII-XIV vek)

* toponomastički materijal (karte)

VII. TURSKI PERIOD, I (1560-1718)

* ojkonimija (karte) 
* oružje, nakit, numizmatika, pokućstvo
* arhivalije 

VIII. AUSTRIJSKI PERIOD (1718-1739)

* karte
* ubikacija naselja, rudarskih lokaliteta i civilnih objekata

IX. TURSKI PERIOD, II (1739-1817)

* arhivalije

X. PRIPREMA SRBIJE ZA OBNOVU RUDARSTVA

* uloga Miloša Obrenovića
* rudarska putovanja Herdera i Hejrovskog

XI. U RUKAMA SRPSKE VLADE

* počeci kopanja u Rudnoj Glavi 1848. i Crnajki 1849. godine
* prekid i prelaz u Majdanpek maja 1849. godine
* od poleta do potpunog kraha 1858. godine 

XII. U RUKAMA STRANIH ZAKUPACA

* Francusko društvo (1859-1866)
* Engleska kompanija (1868-1881)
* Džon Holvej (1882-1885)
* Šodoar & co. (1885-1900)
* Šene (1902-1903)
* Bezimeno društvo (1903-1946) 

XIII. RUDARSTVO DRUGE POLOVINE XX VEKA

* makete, karte, fotografije, dijagrami
* dokumenta 
* dijapozitivi, video projekcija

XIV. DARODAVCI

* poslednji "eksponat" stalne postavke biće ploča sa imenima darodavacaHome |  O Muzeju * Dokumentaristika  |  Osnivačka akta |  Teritorija * Karta naselja |  Arheologija * Arheoleoška karta * Arheometalurgija  |  Numizmatika |  Istorija |  Istorija umetnosti |  Etnologija * Etnička karta * Obredni hleb * Rajske sveće  |  Fotografije |  Publikacije |  Postavka |  Knjiga utisaka |  Admin |  Kontakt |  Muzeji Srbije |  Pretraga |  Mapa sajta |